Organy Spółdzielni / Zarząd

Skład Zarządu

Danuta Makowska Prezes Zarządu
Eugeniusz Henryk Milewski Zastępca Prezesa Zarządu ds.
Techniczno-Inwestycyjnych
- Członek Zarządu
Dorota Gecyngier-Tarczyńska Główna Księgowa
- Członek Zarządu


Przyjęcia Interesantów

Zarząd Spółdzielni przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-18.00, po uprzednim, osobisty lub telefonicznym, zapisaniu się w sekretariacie Spółdzielni.
Witaj w serwisie
Sobota
23 Sierpień 2014 r.

Ważne komunikaty
Informacje ogólne
Przetargi
Kontakt
Copyright © www.smwpiastowie.pl Powered by MAGU-IT