Organy Spółdzielni / Zarząd

Skład Zarządu

Danuta Makowska Prezes Zarządu

Zastępca Prezesa Zarządu ds.
Techniczno-Inwestycyjnych
- Członek Zarządu
Dorota Jastrzębska Główna Księgowa
- Członek Zarządu

 


Przyjęcia Interesantów

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Piastowie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-18.00, po uprzednim, osobisty lub telefonicznym, zapisaniu się w sekretariacie Spółdzielni.
Witaj w serwisie
Wtorek
17 Październik 2017 r.

Ważne komunikaty
Informacje ogólne
Przetargi
Kontakt
Copyright © www.smwpiastowie.pl Powered by MAGU-IT